TODO supply a title
ראיית חשבון

משרד רואי חשבון – השקט הנפשי שלך

משרד רואי חשבון מקצועי, מיומן ועתיר ניסיון, יביא למינוף כלכלי של העסק שבבעלותך, יקח ממך את כאב הראש שבהתנהלות מול הרשויות והמוסדות הבנקאיים וישמור עליך ועל העסק שלך מליפול לטעויות של חוסר ידע.

קראו עוד

מה יכולה לעשות בשבילך ראיית חשבון מקצועית

רוב בעלי העסקים סבורים כי שירותי ראיית חשבון מסתכמים בהגשת הדו"ח השנתי למס הכנסה ובטיפול בכל הנושאים הקשורים לענייני מיסים שוטפים. למעשה, רואה החשבון יכול לתת לכם מענה בתחומים נוספים בהם הוא מוכשר וכדאי שתהיו מודעים לכך.

קראו עוד

איך למצוא רואה חשבון במרכז

כל עסק זקוק לרואה חשבון או יועץ מס מקצועי. על הניהול הפיננסי של העסק אסור להתפשר וניהול חובבני של העסק עלול להסתיים בפשיטת רגל ואפילו בחקירה של רשויות המס או במעצר.

קראו עוד

היתרונות של רואה חשבון הרצליה

לרואי חשבון בישראל יש מגוון תפקידים. מעבר לעיסוקם בניהול הקשר מול רשויות המס, בטיפול בדו"חות כספיים, חשוב להבין שרואה חשבון מקצועי הינו גם יועץ כלכלי לעסק שלך שאיתו אתה יכול להתייעץ ולקבל מידע רלוונטי..

קראו עוד

כיצד לבחור נכון רואה חשבון במרכז

שירותי רואה חשבון במרכז, ובכל אזור אחר, נדרשים עבור כל עסק מסחרי. אולם, לפני שבוחרים רואה חשבון יש להבין מהו תפקידו המקצועי וכיצד הוא יכול לסייע לעסק.

קראו עוד

אובדן רווחים

אובדן רווחים הוא הנזק העקיף שנגרם לעסק אשר נכנס לתקופת שיקום ועלול לאבד לקוחות. לכן חשוב להכניס סעיף זה לביטוח שבעל העסק עושה.

קראו עוד

מועד החיוב במס במכר טובין

בינואר 2012 חתם שר האוצר על תיקון לתקנות מע"מ (כהוראת שעה) ולפיו יצרנים שמחזור עסקאותיהם נמוך מ-1,950,000 ₪ (כולל מע"מ) ואינם מעסיקים יותר מ-6 עובדים יהיו רשאים לדווח על עסקאותיהם על בסיס מזומן.

קראו עוד

מס על הכנסות גבוהות

בחודש אוגוסט 2012 אושר חוק לצמצום הגירעון ולשינוי נטל המס במסגרתו, בין היתר, הוטל מס נוסף על יחיד, בשיעור של 2%, בגין חלק ההכנסה החייבת מעל 800 אלפי ₪ (להלן: "מס יסף"); הועלו שיעורי המס ליחידים; ונקבעה העלאה הדרגתית, בשנים 2013 עד 2015, בשיעור דמי הביטוח

קראו עוד

חברה משפחתית

המושג "חברה משפחתית" יוצר לעיתים רושם מוטעה כאילו המדובר בגוף אינטימי, סולידי ומטיב. לא אחת פנו אליי לקוחות שביקשו להתאגד כחברה והעדיפו לעשות כן באמצעות רישומה כ-"חברה משפחתית" היות ובעלי מניותיה הם אחים או הורה וילדים.

קראו עוד

הקלות במס שבח - הוראת שעה

במאמרים קודמים התייחסנו להוראת שעה בעניין פטור/ הקלה ממס שבח ומס רכישה. הוראת השעה אמורה היתה להסתיים בסוף 2012.

קראו עוד