TODO supply a title
 ראיית חשבון >

היערכות לתום שנה


לקראת תום שנת המס 2012, להלן מס' דגשים בתמצית אליהם חשוב מאוד להתייחס1 תשלום חובות בביטוח לאומי- כידוע, 52% מהתשלומים של עצמאיים לביטוח לאומי מהווים הוצאה מוכרת לצורך מס. לפיכך, כל החייבים כספים לביטוח לאומי מומלץ לשלמם לפני תום השנה כולל בהסדר תשלומים בכרטיס אשראי (נחשב מבחינתם כתשלום במזומן).


2. הפקדות לקרן השתלמות- כידוע, קרן השתלמות מקנה הטבת מס כפולה : 

    א. כשני שליש מההפקדה מהווים הוצאה מוכרת לצורך מס.

    ב. הרווחים הנצברים בקרן זו פטורים ממס.

מומלץ להפקיד 7% מההכנסה החייבת הכוללת עד לתקרת הפקדה של כ-17,500 ש"ח (ניתן לקרוא מאמר מפורט בעניין זה בלשונית "מאמרים"). אין הטבת מס בגין הפקדות לשנים קודמות.


3. הפקדה לקרן פנסיה/ ביטוח מנהלים- המדינה רוצה מאוד לעודד הפקדה לפנסיה (לגבי שכירים קיימת כבר מ-2008 פנסיית חובה) ולכן מעניקה הטבות מס משמעותיות..

מומלץ להפקיד 16% מההכנסה החייבת הכוללת ( עד לתיקרה שנתית של 4 פעמים השכר השנתי הממוצע במשק) לפנסיה כאשר כ-70% מסכום ההפקדה מהווה הוצאה מוכרת לצורך מס ויתרת ההפקדה מהווה הנחה ממס. אין הטבת מס בגין הפקדות לשנים קודמות. 

כדאי מאוד ליצור קשר עם יועץ פנסיוני שימליץ על קרן מתאימה ויבצע את כל הליכי הרישום (למעוניינים, אני יכול להמליץ על יועצים פנסיוניים טובים).

4. ספירת מלאי- יש להערך לביצוע ספירת מלאי בסוף השנה. ניתן להוריד טופס לדוגמא לביצוע הספירה.


5. פרטי רכבים- יש לרכז את כל פרטי הרכב ששימשו את העסק במהלך השנה והקילומטרז' שלהם (ניתן להוריד טפסים לדוגמא).

מאמר זה נועד להעשרת המשתמש/ת ואינו מהווה בשום צורה ייעוץ חשבונאי או מקצועי מכל מין וסוג שהוא, ומצריך בדיקה נוספת וייעוץ אישי וספציפי.

אודותינו:
רו”ח שלמה רייטר, בעל ניסיון של יותר מ-30 שנה כיזם, כבעלים וכמנהל של עסקים בתחומים מגוונים. משרד רו”ח שלמה רייטר מעניק ללקוחותיו שירותים מגוונים בתחום ראיית החשבון, ניהול חשבונות וייעוץ עיסקי וכלכלי.

המשרד, הממוקם ברחובה הראשי של העיר הרצליה, נותן מענה תפור אישית ומקיף לכל לקוח ולקוח עפ”י צרכיו. משרד רו”ח שלמה רייטר מחוייב במתן שירות מקצועי, אמין, עדכני ומדויק לכל לקוח ולקוח. חניה זמינה ללקוחות המשרד.