TODO supply a title

סיוע בגיוס משאבים פיננסיים

 

גיוס פיננסי והעמדת מקורות אשראי הם תנאי הכרחי להקמת עסק חדש ולניהולו השוטף של כל עסק קיים.

 


מאז המשבר הכלכלי בשנת 2008 השתנו מעט חוקי המשחק הכלכלי.

 


דרישות הסף של הבנקים לצורך העמדת אשראי עלו וכתוצאה מכך ניתן לראות יותר ויותר עסקים המתקשים בגיוס האשראי לעיתים עד קריסת העסק.

 


סקר בתחום גיוס המשאבים, שבוצע מטעם התאחדות התעשיינים, מראה כי 63% מהחברות התעשייתיות מתקשות בשמירה על מסגרת האשראי.

 


כ-30% מהחברות העידו כי מדובר בקשיים משמעותיים. בקרב העסקים הקטנים הנתונים קיצוניים אף יותר.

 


כאמור דרישות הבנקים שהוחמרו לאחר המשבר הכלכלי העולמי ותנאי המימון הנוקשים שהם מציבים מערערים אל יציבותם של עסקים רבים.

 


סיוע בגיוס משאבים פיננסים הוא כמעט הכרחי לכל עסק חדש שמוקם משום שהעסק יידרש לביטחונות רבים ולאחוזי ריבית גבוהים מהבנק. גובה הביטחונות הנדרש מונע פעמים רבות את לקיחת האשראי ומכניס את בעל העסק למבוי סתום.

 


לשמחתנו הלוואות לעסקים קטנים הן כבר לא תחום בלעדי של הבנקים וכיום ישנם מקורות מימון כמו חברות האשראי, חברות הביטוח, קרנות ציבוריות ייעודיות וקרנות פרטיות שונות, הנותנים כולם הלוואות בתנאים טובים יחסית לתנאי הבנקים.

 


זכרו! השוק האפור אינו מקור אמין להלוואות והלוואה שנלקחת בשוק האפור סופה להוריד את בעל העסק ואת משפחתו לטמיון.

 


משרד רואה חשבון שלמה רייטר מעניק סיוע בגיוס משאבים פיננסים דרך משקיעים פרטיים או הלוואות אשר אינן פוגעות באובליגו השוטף של העסק מול הבנק.

 


התהליך מלווה על ידינו באופן צמוד ומלא, תוך מתן תחושת בטחון ללקוח והשגת הסיוע לשביעות רצונו המלאה.