TODO supply a title

ייעוץ ותכנון מס

אי-תשלום מס הכנסה היא עבירה פלילית,אך תכנון מס נכון הוא לא רק חוקי ולגיטימי אלא יכול להקטין בצורה משמעותית את גובה המס המשולם ולהגדלה משמעותית של הרווח הנקי מפעילות העסק.


במשרד רואה החשבון שלמה רייטר מכירים על בורים את כל חוקי המס ואת הדרכים השונות לתכנן בצורה נכונה, חכמה וחוקית כל עסקה תוך ניצול נכון של חוקי המס השונים, כך שהמס יקטן בצורה משמעותית.

 


אנו מזמינים אותך, בעל עסק להצטרף למעגל הנהנים משירותי ייעוץ ותכנון מס במשרדנו.

 


ייעוץ ותכנון מס מומלצים כשירות נלווה תמידי לכל עסק למרות שניתן כמובן להיעזר בשירות זה לפני עסקה מסוימת בלבד.

 


הכרת העסק בצורה טובה כולל כל מאזני הרווח וההפסד והדוחות הפיננסים השונים, הכרחיים כדי להצליח למצות מכל עסקה את המקסימום האפשרי ולאפשר לבעל העסק לשלם כמה שפחות מסים.

 


ישנן מספר דרכים חוקיות לחסוך בתשלומי המסים השונים, ולכל עסק יש להתאים את התוכנית הטובה ביותר עבורו.

 


ייעוץ ותכנון מס נכון מצריך יכולת להתבנן אל העתיד הכלכלי.

 


תכנון המס מחייב עריכת תכנון מפורט לפני הביצוע, הכולל את הגדרת העסקה, פירוקה לשלבים, הגדרת העסק ועוד.

 


כדי לבצע את תכנון המס הלגיטימי בצורה מושכלת ומועילה יש להיעזר באנשי מקצוע, המבינים בתחום ויכולים למצות עד תום את כל ההטבות שתוכלו לקבל.

 


תכנון המס הלגיטימי חייב, כפי שציינו, להיות תמיד עם המבט קדימה ועם אצבע על הדופק כלפי שינויים במערכת המס וכלפי עסקאות עתידיות של העסק.

 


המטרה של תכנון מס אינה רק לקבל החזרי מס מיידיים אלא לבנות תוכנית עסקית שתאפשר לעסק לשלם, תמיד, כמה שפחות מסים על הכנסותיו, בעיקר מע"מ ומס הכנסה.