TODO supply a title

הנהלת חשבונות ומשכורות

הנהלת חשבונות ומשכורות
הנהלת חשבונות נכונה ומדויקת אינה עניין של מה בכך אלא ליבו של העסק.

 

הנהלת חשבונות ומשכורות הכרחית לתפקוד תקין של העסק כמו גם לכל ניתוח כספי עתידי ולהגשת כל הדוחות המחויבים בחוק.

 

לכן היא מחייבת מקצועיות, דיוק, הקפדה בפרטים והתאמה מלאה לעסק.

 

בשנים האחרונות ישנן תוכנות אינטרנטיות שונות שכביכול מאפשרות לבעל העסק לערוך הנהלת חשבונת ומשכורות בעצמו ללא צורך במנהל חשבונות או רואה חשבון מוסמך.


אך זוהי מראית עין בלבד, ובסופו של דבר יוצא שכרם בהפסדם.

 

החוקים המשתנים הקשורים לניהול הספרים ולדיווח הנתונים השונים לרשויות מחייב התעדכנות מקצועית שוטפת וידע רב בכל הקשור לדרכי רישום הנתונים והגשת הדוחות וזאת על מנת לתת לאנשי המקצוע לוודא עבורכם כי החברה מתנהלת בסדר פיננסי מדויק.


מה אנחנו מציעים לכם?

 

משרד רואה החשבון שלמה רייטר מציע שירותי הנהלת חשבונות ומשכורות על ידי אנשי מקצוע מהטובים בתחומם. הטיפול כולל ביצוע מעקב וביקורת שוטפת על הנתונים הנצברים.

 


אנו מציעים שתי אפשרויות- הנהלת חשבונות כפולה או הנהלת חשבונות חד צידית.

 


הנהלת חשבונות כפולה

 


מבוססת על רישום הפעולות החשבונאיות כך שחשבון אחד מזוכה וחשבון אחד מחויב ותמיד נשמר איזון בין יתרת החוב ליתרת הזכות. עסקים שהיקף המחזור שלהם עובר רף מסוים או שמעסיקים מספר עובדים מסוים ומעלה מחויבים על פי חוק בהנהלת חשבונות כפולה.

 


הנהלת חשבונות חד צידית

 


מרכזת את חשבון ההכנסות וההוצאות בלבד ללא ניהול כרטסות של לקוחות, ספקים או בנקים וללא רישום שיקים.

 


הנהלת חשבונות חד צידית מיועדת לעצמאים הרשומים כעוסקים מורשים ורמת הכנסותיהם אינה מגיעה לרף המחייב הנהלת חשבונות כפולה.