TODO supply a title

ייעוץ עסקי וכלכלי

 

ייעוץ עסקי וכלכליהקמת תשתית פיננסית הכרחית ליצירת סדר בעסק ולצורך קבלת החלטות נכונות הנוגעות לעתידו הפיננסי של העסק ולרווחיותו.


עסקים רבים קטנים וגדולים פושטים את הרגל בשל ניהול פיננסי שגוי וקבלת החלטות מוטעית בעקבות חוסר ידע עסקי וכלכלי.


ייעוץ עסקי וכלכלי הוא שירות הכרחי לצורך קבלת החלטות מושכלת בכל הקשור לניהול העסק בצורה נכונה.

 


שירותי ייעוץ עסקי וכלכלי אותם מקבלים מהצוות המקצועי של משרד רואה החשבון שלמה רייטר כוללים ליווי צמוד וייעוץ עסקי שמבטיח את צמצום הנזקים הנגרמים כתוצאה מניהול שגוי למינימום.

 


הליווי העסקי והקמת תשתיות פיננסיות נכונות יאפשרו לך, בעל העסק, להישאר במסגרת כלכלית קבועה, ללמוד להתנהל בצורה נכונה כך שההוצאות לא יעלו על ההכנסות, לקבוע סדרי עדיפויות נכונים לעסק, להכיר את נקודות החזוק ונקודות החולשה של העסק וכמו כן פתיחת אפשרויות רבות לקידום העסק ופיתוחו לכיוונים נוספים.

 


הקמת התשתית הפיננסית הנכונה מורכבת מחמישה מוקדים עיקריים:

 


• תקציב

 

 במסגרת ייעוץ עסקי וכלכלי נכון, נערך ניתוח מעמיק של של כל הנתונים הפיננסים ונבנה תקציב מפורט לעסק.

 

• תזרים מזומנים

 

 

 אחרי קביעת התקציב יש לערוך ניתוח נתוני ההכנסות וההוצאות ולערוך תזרים מזומנים צפוי כדי לוודא שהסגרת התקציבית תישמר ולא יתבצעו חריגות שעלולות להוביל לקריסת העסק.


• הגדרת יעדים

 

 הגדרת יעדים לשנים הקרובות היא חלק בלתי נפרד מכל ייעוץ עסקי וכלכלי. הגדרת היעדים מאפשרת לראות את העתיד העסקי בצורה טובה יותר ולהתחייב לתוכנית הכלכלית הנבנית.


• תמחור והוזלת עלויות

 

תמחור נכון של המוצרים, בהתאם לשווים בשוק ולהשקעה בהכנתם, הכרחי כדי להביא את העסק לרווחיות. חלק בלתי נפרד מהתמחור הוא הוזלת עלויות הניהול והייצור.


• תהליך גבייה נכון

 

 בניית תהליך גבייה נכון מגן על העסק מפני חובות של לקוחות ומפני סחרור הלוואות.


כפי שציינו בתחילה עסקים רבים מוצאים את עצמם נסגרים תוך זמן קצר בשל ניהול כלכלי שגוי.


בחלק מהמקרים ישנה הצלחה נראית לעין אך אין רווחיות ובחלק מהמקרים ישנה רווחיות קטנה או גדולה אך ניהול שגוי מוביל לקריסה בסופו של דבר.


ייעוץ עסקי וכלכלי לעסק בהקמה או עסק קיים, הם הכרח כדי לוודא שלעסק יהיה עתיד.