חברה משפחתית

המושג "חברה משפחתית" יוצר לעיתים רושם מוטעה כאילו המדובר בגוף אינטימי, סולידי ומטיב. לא אחת פנו אליי לקוחות שביקשו להתאגד כחברה והעדיפו לעשות כן באמצעות רישומה כ-"חברה משפחתית" היות ובעלי מניותיה הם אחים או הורה וילדים.

סעיף 64א לפקודת מס הכנסה מגדיר "חברה משפחתית" כחברה אשר בעלי מניותיה הם אדם ובן זוגו, או אחיו, או אחותו, או הוריו, או הורי הוריו, או צאצאיו וצאצאי בן זוגו, או בן זוגו של כ"א מהנ"ל. סעיף 64א לפקודה מוסיף וקובע כי חברה העונה לתנאי של "חברה משפחתית" רשאית לבקש מפקיד השומה לרשום אותה כ"חברה משפחתית".

בקשה זו צריכה להיות מוגשת לפקיד השומה תוך 3 חודשים ממועד התאגדותה כחברה או עד ה-30 לנובמבר בהתייחס לשנת המס הבאה לאחר מכן (יש הסוברים כי ניתן להגיש בקשה זו עד ה-31 לדצמבר). רישומה של החברה כ"חברה משפחתית" עדיין מקנה (בד"כ) לבעלי מניותיה את המחסה מפני אחריות אישית לתוצאות פעולותיה (כחברה רגילה) ובמקביל מקנה לחברה להתמסות כיחיד באמצעות הנישום המייצג (נישום מייצג= אחד מבעלי המניות שלו הזכות לחלק הגדול ביותר בריווחי החברה וכי נתן הסכמתו בכתב למינוי זה).

יאמר מיד, לא לכל חברה העונה על תנאי ה"חברה משפחתית" כדאי להרשם כ"חברה משפחתית". מיסוי היחיד (הכולל תשלומים למוסד לביטוח לאומי) יכול להיות גבוה הרבה יותר מאשר מיסוי חברה רגילה (לחברה שיעורי מס שונים מהיחיד ואינה משלמת ביטוח לאומי), וע"כ יש לבחון היטב את הכדאיות הגלומה ברישום שכזה.

דוגמאות לכדאיות רישום כ"חברה משפחתית":

1. החברה מפסידה בעוד ה"נישום המייצג" משלם מס גבוה על הכנסותיו האישיות- רישומה של החברה כ"חברה משפחתית" תאפשר ל"נישום המייצג" לקזז לצורך חישוב המס את הפסדי החברה מהכנסותיו האישיות ובכך להמנע מתשלום מס הכנסה וביטוח לאומי, או להקטינם.

2. ה"נישום המייצג" הוא נכה הזכאי לפטור לפי סעיף 9(5) לפקודה- רישומה של החברה כ"חברה משפחתית" תאפשר לייחס את הכנסות החברה כהכנסות היחיד ובכך להנות מפטור מלא על הכנסות אלו (בכפוף לתיקרה).

חשוב להדגיש כי:

1. חברה יכולה לחזור בה מבקשתה להרשם כ"חברה משפחתית" באמצעות הודעה לפקיד השומה עד למועד הגשת הדו"חות הכספיים לשנת המס הנדונה. חברה שחזרה בה מבקשתה להרשם כ"חברה משפחתית", לא תוכל לשוב להיות "חברה משפחתית" בטרם יחלפו 3 שנות מס מהשנה בה חדלה להיות "חברה משפחתית".

2. "חברה משפחתית" אמורה להיות מוחלפת ע"י "חברה שקופה" וסעיף 64א לפקודה הדן בנושא ה"חברה משפחתית" אמור להתבטל לטובת סעף 64א1. היות והתקנות הנוגעות ל"חברה שקופה" טרם הותקנו, "הוקפא" הליך ביטול סעיף 64א ("חברה משפחתית") כאמור לעיל.

מאמר זה נועד להעשרת המשתמש/ת ואינו מהווה בשום צורה ייעוץ חשבונאי או מקצועי מכל מין וסוג שהוא, ומצריך בדיקה נוספת וייעוץ אישי וספציפי.

אודותינו:

רו”ח שלמה רייטר, בעל ניסיון של יותר מ-30 שנה כיזם, כבעלים וכמנהל של עסקים בתחומים מגוונים.משרד רו”ח שלמה רייטר מעניק ללקוחותיו שירותים מגוונים בתחום ראיית החשבון, ניהול חשבונות וייעוץ עיסקי וכלכלי. המשרד, הממוקם ברחובה הראשי של העיר הרצליה, נותן מענה תפור אישית ומקיף לכל לקוח ולקוח עפ”י צרכיו. משרד רו”ח שלמה רייטר מחוייב במתן שירות מקצועי, אמין, עדכני ומדויק לכל לקוח ולקוח. חניה זמינה ללקוחות המשרד.

לפגישת ייעוץ חינם
השאירו פרטים או צרו קשר 077-6144444