חוות דעת חשבונאית ממשרדנו הופכת את הקערה על פיה

בתאריך 17/02/2013 ניתן פסק דין בבית המשפט המחוזי מרכז (ת"א 42980-10-10) שדן בתביעה שהגישה חברה ממודיעין נגד חב' הביטוח "הראל" בעקבות אירוע שריפה בחנות בגדים שהפעילה. חלק ניכר מתביעת החברה התבסס על חוות דעת רואה חשבון שהוכנה ע"י רו"ח אוסטרו.

עפ"י חוות דעת רואה חשבון זו, הנזק שנגרם לחברה הסתכם לסך של כ-3 מיליון ₪.

חברת הביטוח "הראל" (הנתבעת) פנתה אל משרדנו ובקשה את חוות דעתנו בהתייחס לכתב התביעה בכלל ולחוות דעת רואה החשבון בפרט.

בחוות דעת רואה חשבון נגדית שהוכנה על ידינו התייחסנו לכל סעיף וסעיף שנכללו בחוות דעתו של רואה החשבון ודחינו (בליווי חישובים נגדיים והסברים מפורטים) אחד לאחד את החישובים שערך רואה החשבון מטעם החברה התובעת.

כבוד השופט יחזקאל קינר לא קיבל את החישובים שערך רואה החשבון מטעם החברה התובעת תוך שהוא מצטט קטעים שלמים מתוך חוות הדעת הנגדית שהוכנה על ידינו (סעיפים 199, 201, 202 לפסק הדין). בסיפא של סעיף 242 לפסק הדין כותב כבוד השופט: "….. כמו כן, אין מקום לפסיקת הוצאות רו"ח אוסטרו, שחוות דעתו למעשה לא נתקבלה".

מהאמור לעיל ניתן להיווכח כי ייתכן ויקומו בעלי מקצוע שייתנו פרשנויות שונות לנתונים חשבונאיים, פרשנויות שיש בהן בכדי לעוות את המציאות העסקית, הכלכלית והכספית לפיהן התנהלה החברה. באמצעות ניתוח חשבונאי מעמיק ויסודי הצלחנו לשכנע את כבוד בית המשפט כי החישובים והערכות החשבונאיות עליהן התבססה החברה התובעת מקורן בטעות ודינם להידחות.

לפגישת ייעוץ חינם
השאירו פרטים או צרו קשר 077-6144444


לפגישת ייעוץ חינם >>