מועד החיוב במס במכר טובין

בינואר 2012 חתם שר האוצר על תיקון לתקנות מע"מ (כהוראת שעה) ולפיו יצרנים שמחזור עסקאותיהם נמוך מ-1,950,000 ₪ (כולל מע"מ) ואינם מעסיקים יותר מ-6 עובדים יהיו רשאים לדווח על עסקאותיהם על בסיס מזומן.

במאמר זה נסקור בקצרה את משמעות התיקון הנ"ל.
הגדרות:
– מס (במאמר זה) = מס ערך מוסף.
– טובין = כל מוצר מוחשי לרבות עצים, שתילים, פרחים, יבול וכיוצא באלה הנמכרים בנפרד מהקרקע וכן זכות או טובת הנאה ונכסים בלתי מוחשיים אך למעט זכות במקרקעין או בתאגיד או ניירות ערך או מסמכים סחירים אחרים (אופציות וכד').
– בסיס מזומן = מועד זרימת המזומנים (תשלום התמורה בגין הרכישה).
– בסיס מצטבר = מועד מסירת הטובין לידי הקונה (ללא קשר למועד התשלום).
– מסירה = א. העמדת טובין מוחשיים לרשות הקונה אשר רשאי לנהוג בם כמנהג בעלים.

ב. העברת זכויות בטובין בלתי מוחשיים (מוניטין, סימנים מסחריים, פטנטים, ידע וכד')
לרשות הקונה.

סעיף 22 לחוק מע"מ קובע כי מועד החיוב במס במכר טובין חל "עם מסירתם לקונה. נמסרו הטובין בחלקים, חל החיוב במס על כל חלק וחלק שנמסר…"

עינינו הרואות כי מועד החיוב במכר טובין הינו במועד המסירה (בסיס מצטבר), זאת ללא שום קשר האם נתקבלה התמורה בגין טובין אלה ואם לאו.

כך יוצא איפה כי עוסק שמכר טובין חייב להעביר למדינה את המס הגלום בעסקה זו (כיום 17% ממחיר העסקה), אף כי ייתכן וטרם קבל ולו שקל אחד תמורת טובין אלה.

מתוך כוונה להקל על תזרים המזומנים של אוכלוסיית העסקים הקטנים מהמגזר היצרני, המהווים מגזר משמעותי ביותר ומקור לתעסוקת רבים מהמועסקים במשק, הוחלט כי יצרנים שמחזור עסקאותיהם נמוך מ-1,950,000 ₪ (כולל מע"מ) ואינם מעסיקים יותר מ-6 עובדים ייכללו ברשימת הזכאים לדווח ולשלם מע"מ על בסיס מזומן (דהיינו: רק לאחר שהמזומנים מביצוע העסקה זרמו אליהם).

ברשימת הזכאים לדווח על בסיס מזומן נכללים גם:

– בעלי מקצועות חופשיים כגון רואי חשבון, עורכי דין, יועצים, פסיכולוגים, רופאים, ווטרינרים,
מהנדסים, שמאים ואדריכלים.

– סוחרי מקרקעין ומתווכי מקרקעין, בעלי בית ספר לנהיגה, בעלי בית ספר, סוחרי רכב ומתווכי רכב.

– קמעונאיים ( המוכרים לצרכן תוצרת אשר יוצרה ע"י אחרים) אשר מחזור עסקאותיהם אינו עולה על
1,950,000 ₪ (כולל מע"מ)  ואינם מעסיקים יותר מ-4 עובדים.

– נותני שירותים כגון מסעדות, בתי מלון, חברות השכרת רכב, מוסכים וקבלני שיפוצים אשר מחזור
עסקאותיהם אינו עולה על 15,000,000 ₪.

מאמר זה נועד להעשרת המשתמש/ת ואינו מהווה בשום צורה ייעוץ חשבונאי או מקצועי מכל מין וסוג שהוא, ומצריך בדיקה נוספת וייעוץ אישי וספציפי.

אודותינו:

רו”ח שלמה רייטר, בעל ניסיון של יותר מ-30 שנה כיזם, כבעלים וכמנהל של עסקים בתחומים מגוונים.משרד רו”ח שלמה רייטר מעניק ללקוחותיו שירותים מגוונים בתחום ראיית החשבון, ניהול חשבונות וייעוץ עיסקי וכלכלי.

המשרד, הממוקם ברחובה הראשי של העיר הרצליה, נותן מענה תפור אישית ומקיף לכל לקוח ולקוח עפ”י צרכיו. משרד רו”ח שלמה רייטר מחוייב במתן שירות מקצועי, אמין, עדכני ומדויק לכל לקוח ולקוח. חניה זמינה ללקוחות המשרד.

לפגישת ייעוץ חינם
השאירו פרטים או צרו קשר 077-6144444


לפגישת ייעוץ חינם >>