מס על הכנסות גבוהות

בחודש אוגוסט 2012 אושר חוק לצמצום הגירעון ולשינוי נטל המס במסגרתו, בין היתר, הוטל מס נוסף על יחיד, בשיעור של 2%, בגין חלק ההכנסה החייבת מעל 800 אלפי ₪ (להלן: "מס יסף");

הועלו שיעורי המס ליחידים; ונקבעה העלאה הדרגתית, בשנים 2013 עד 2015, בשיעור דמי הביטוח הלאומי החל על מעסיק. ככלל, תחולת החוק מיום 1 בינואר 2013. במאמר זה נסקור בקצרה את עיקרי החוק לצמצום הגירעון ולשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2012 ("החוק"),

לרבות התיקונים שבוצעו בפקודת מס הכנסה (תיקון מס' 195) בכל הנוגע למס הכנסה על הכנסות גבוהות (מס יסף): במסגרת החוק נוסף סעיף 121ב לפקודת מס הכנסה, לפיו יחיד אשר "הכנסתו החייבת" עלתה על 800 אלפי ש"ח, ישלם מס נוסף בשיעור של 2% על חלק הכנסתו החייבת העולה על 800 אלפי ₪ (הסכום יותאם למדד בתחילת 2013 כך שהוא צפוי להיות גבוה יותר).

"הכנסה חייבת" מוגדרת, ככלל, כהכנסה מכל המקורות המנויים בפקודת מס הכנסה ובחוקים הנילווים אליה, לרבות שבח מקרקעין, ולגבי מכירת זכות בדירת מגורים רק אם שווי מכירתה עולה על 4 מיליון ש"ח והמכירה אינה פטורה ממס.

יצוין כי הוראות סעיף 8(ג) לפקודת מס הכנסה, בדבר פריסת הכנסה, יחולו בחישוב ההכנסה החייבת דלעיל. דהיינו, באמצעות פריסת הכנסות מסויימות על פני מס' שנים (כפי שמתיר סעיף זה) ניתן להקטין את ההכנסה החייבת במס יסף.

יצוין כי סעיף זה מתייחס להכנסות להלן: הפרשי שכר (פריסה אחורה עד 6 שנים לכל היותר), דמי פדיון חופשה (פריסה אחורה עד 6 שנים לכל היותר), פיצויים עקב פרישה או מוות (פריסה אחורה עד 6 שנים לכל היותר) וסכום המתקבל עקב היוון קיצבה (פריסה אחורה עד 6 שנים לכל היותר).

מעשית, ניתן יהיה להתחיל בגביית מס זה רק במהלך 2014 כאשר יוגשו הדו"חות השנתיים לשנת 2013. דוגמא מספרית: הכנסת היחיד ממשכורת (ברוטו) 800,000 ₪ הכנסת היחיד מעסק לפני מס 400,000 ₪ הכנסת היחיד ממימוש ניירות ערך 200,000 ₪ הכנסת היחיד מריבית על פיקדונות בבנק 50,000 ₪ סה"כ ההכנסה החייבת כהגדרתה בפקודה 1,450,000 ₪ הסכום העודף מעל 800,000 ₪ 650,000 ₪ על הסכום העודף ישולם "מס יסף" בשיעור 2% דהיינו 13,000 ₪.

מאמר זה נועד להעשרת המשתמש/ת ואינו מהווה בשום צורה ייעוץ חשבונאי או מקצועי מכל מין וסוג שהוא, ומצריך בדיקה נוספת וייעוץ אישי וספציפי.

אודותינו: רו”ח שלמה רייטר, בעל ניסיון של יותר מ-30 שנה כיזם, כבעלים וכמנהל של עסקים בתחומים מגוונים.משרד רו”ח שלמה רייטר מעניק ללקוחותיו שירותים מגוונים בתחום ראיית החשבון, ניהול חשבונות וייעוץ עיסקי וכלכלי. המשרד, הממוקם ברחובה הראשי של העיר הרצליה, נותן מענה תפור אישית ומקיף לכל לקוח ולקוח עפ”י צרכיו. משרד רו”ח שלמה רייטר מחוייב במתן שירות מקצועי, אמין, עדכני ומדויק לכל לקוח ולקוח. חניה זמינה ללקוחות המשרד

לפגישת ייעוץ חינם
השאירו פרטים או צרו קשר 077-6144444


לפגישת ייעוץ חינם >>