תביעה ייצוגית

באוגוסט 2012 נפל דבר בעניין התובענות הייצוגיות כאשר בית המשפט העליון דחה ערעור שהגיש אדם לאחר שקודם לכן חוייב ע"י בית המשפט המחוזי לשלם מס על הכנסה שנבעה לו מסכומים שקבל כתובע ייצוגי.

בית המשפט המחוזי קבע כי יש לסווג את הסכומים שקבל כ"הכנסה מעסקת אקראי בעלת אופי מסחרי" החייבת במס.

לאור קביעה זו של בית המשפט ולאור העובדה כי כמעט מידי יום מתפרסמות ידיעות כאלה ואחרות הנוגעות לתביעות ייצוגיות בא מאמר זה כדי לסקור בקצרה מהי תביעה ייצוגית:

סעיף 2 (סעיף ההגדרות) לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 מגדיר תובענה ייצוגית כ"תובענה המנוהלת בשם קבוצת בני אדם, שלא ייפו את כוחו של התובע המייצג לכך, ואשר מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה".

מעצם ההגדרה ניתן להיווכח כי המדובר בהליך ייחודי ושונה בתכלית מהמקובל בניהול הליכים משפטיים. בעוד אשר אנו מכירים מצב בו תובע מגיש תביעה בשם עצמו, בא חוק תובענות ייצוגיות וקובע כי אדם רשאי להגיש תביעה בשם אחרים אשר לא יפו כלל את כוחו לפעול בעבורם.

זאת ועוד, סעיף 22(א) לחוק קובע כי במידה ו"הכריע בית המשפט בתובענה הייצוגית, כולה או חלקה, לטובת הקבוצה, כולה או חלקה, לרבות בדרך של אישור הסדר פשרה, יורה על תשלום גמול לתובע המייצג, בהתחשב בשיקולים כאמור בסעיף קטן (ב) ……..". כאשר בסעיף קטן ב' מוזכרות נקודות המובאות בחשבון בעת קביעת גובה הגמול המיוחד לו זכאי התובע הייצוגי: – טרחה שטרח התובע (ובכלל זה הוצאות

שהוציא) והסיכון שנטל על עצמו בעצם הגשת התובענה הייצוגית וניהולה, התועלת שצמחה לקבוצה אשר בשמה הוגשה התובענה. – מידת החשיבות הציבורית של התובענה הייצוגית.

ראוי להדגיש כי תובע ייצוגי אכן נוטל על עצמו סיכונים לא מבוטלים בהגשת תביעה ייצוגית. הסיכון שנוטל על עצמו התובע הייצוגי בהגשת הבקשה והתובענה הינו סיכון של ממש לחיוב בהוצאות משפט ניכרות אם לא תצלח התובענה. נוכח הסטטיסטיקה המוזכרת בפרשת אכדיה, לפיה רוב התובענות הייצוגיות בישראל נדחות, הסיכון שנטל על עצמו התובע, הן בהשקעת זמן והן בהשקעות כספיות הכרוכות בהכנת התובענה הינו גבוה במיוחד.

ראוי לזכור כי כמעט תמיד נדרשת חוות דעת של רואה חשבון או של מומחה אחר לאישוש וביסוס הטענות והחישובים הנכללים בכתב התביעה אשר מטבע הדברים כרוכה בהוצאה כספית בלתי מבוטלת.

הסיכונים שהוזכרו לעיל, יש בהם בכדי למנוע "הצפה" של תביעות ייצוגיות, זאת לצד דרישות מחמירות הנוגעות לאופן ניהול ההליכים ולעצם אישור התביעה כתביעה ייצוגית כפי שמוזכר בחוק.

מאמר זה נועד להעשרת המשתמש/ת ואינו מהווה בשום צורה ייעוץ חשבונאי או מקצועי מכל מין וסוג שהוא, ומצריך בדיקה נוספת וייעוץ אישי וספציפי.

רו”ח שלמה רייטר, בעל ניסיון של יותר מ-30 שנה כיזם, כבעלים וכמנהל של עסקים בתחומים מגוונים.משרד רו”ח שלמה רייטר מעניק ללקוחותיו שירותים מגוונים בתחום ראיית החשבון, ניהול חשבונות וייעוץ עיסקי וכלכלי.

המשרד, הממוקם ברחובה הראשי של העיר הרצליה, נותן מענה תפור אישית ומקיף לכל לקוח ולקוח עפ”י צרכיו. משרד רו”ח שלמה רייטר מחוייב במתן שירות מקצועי, אמין, עדכני ומדויק לכל לקוח ולקוח. חניה זמינה ללקוחות המשרד.

לפגישת ייעוץ חינם
השאירו פרטים או צרו קשר 077-6144444


לפגישת ייעוץ חינם >>