חברה משפחתית

המושג "חברה משפחתית" יוצר לעיתים רושם מוטעה כאילו המדובר בגוף אינטימי, סולידי ומטיב. לא אחת פנו אליי לקוחות שביקשו להתאגד כחברה והעדיפו לעשות כן באמצעות רישומה כ-"חברה משפחתית" היות ובעלי מניותיה הם אחים או הורה וילדים. סעיף 64א לפקודת מס הכנסה מגדיר "חברה משפחתית" כחברה אשר בעלי מניותיה הם אדם ובן זוגו, או אחיו, או […]

קרא עוד
הקלות במס שבח- הוראות שעה

וועדת הכספים של הכנסת אישרה לאחרונה הארכת תוקף להוראת השעה עד ליום 05/05/2013. להלן עיקרי ההקלות: 1. מכירה של "דירת מגורים מזכה" מעניקה פטור ממס עד לגובה של 2,200,000 ₪. ניתן ליהנות מהטבת מס זו פעמיים בלבד. יובהר כי הוראה זו הינה בנוסף לפטור הקבוע בפרק חמישי 1 בחוק מיסוי מקרקעין. 2.  מס רכישה לדירת מגורים יחידה: […]

קרא עוד
לפגישת ייעוץ חינם >>