עצמאיים ואף שכירים מסוימים נדרשים מעת לעת על ידי שלטונות מס הכנסה לדווח על כלל נכסיהם והתחייבויותיהם, קרי – הצהרת הון.

הצהרת הון הינה דיווח מרוכז לגבי כלל הנכסים וההתחייבויות של התא המשפחתי ליום מסוים, והיא משמשת ככלי מדידה נוסף של רשויות המס לצורך ביקורת על הכנסותיהם המדווחות של הנישומים .

במשרד רואה חשבון שלמה רייטר אנו מעניקים שירות של ניתוח כלל הנכסים וההתחייבויות בטרם הגשת הצהרות הון, תוך הבאה בחשבון של כלל המקורות והשימושים למניעת הפרשי הון בלתי מוסברים.

במשרדנו הצהרות ההון נכתבות על ידי רואי חשבון בעלי ניסיון רב תוך מתן דגש על אמינות ויסודיות הנתונים באופן אשר עשוי לחסוך עוגמת נפש ואי נעימות מהנישומים ומניעת הגשת דו"חות מוטעים.

משרד רואה החשבון שלמה רייטר העניק עד היום לאלפי עצמאים ושכירים בישראל ליווי מקצועי בהכנת והגשת הצהרת ההון תוך בחינת כל הצדדים הכלכליים והאישיים. המשרד מלווה בתהליך ההכנה משלב איסוף הנתונים והמסמכים הנדרשים, בדיקתם והגשתם בצורה המיטבית בסודיות, אמינות ומקצועיות.

אם גם עליכם מוטלת החובה להגיש דו"ח הצהרת הון, מומלץ להיעזר בליווי המקצועי של המומחים בתחום.
משרד רו"ח שלמה רייטר נכלל במאגר רואי חשבון מומחים מטעם בתי המשפט בישראל.
התקשרו אלינו בטלפון 077-6144444 ונשמח לעמוד לרשותכם.

לפגישת ייעוץ חינם
השאירו פרטים או צרו קשר 077-6144444