אנו מתמחים בביצוע ביקורות לקראת הכנת מאזנים ודוחות שנתיים, עריכת הדוחות והגשתם לרשויות.

עצמאיים מגישים בסיומה של כל שנה קלנדרית דוח שנתי בעוד שחברות מחויבות בהגשת מאזן, שמשמעותו- דוח כספי המתאר את מצבה הפיננסי של הישות החשבונאית ליום האחרון של השנה הקלנדרית (ישנם גופים המחויבים בהגשת דוחות רבעוניים).

ייעוץ ותכנון מס עבורכם במסגרת הכנת המאזנים והדוחות השנתיים, לקוחות המשרד נהנים מתכנוני מס לגיטימיים הממקסמים את הרווח הנקי מפעילותם העסקית.

תכנון מס לגיטימי, שהוא חלק נלווה של ראיית חשבון, משמעותו שימוש חכם ומושכל בפקודת מס הכנסה ובחוקים הנלווים, המביא לידי ניצול מקסימאלי של ההטבות להן זכאי הנישום, ועשוי להביא לחסכון משמעותי בחבות המס.

הניסיון המקצועי רב השנים של משרד רואה החשבון שלמה רייטר בתכנון מס לגיטימי, הכנת מאזנים ודוחות שנתיים, מעניק ללקוחותינו כלי בעל ערכים כלכליים ניכרים ומיקסום ההטבות לנישום.

משרד ראיית חשבון שלמה רייטר מזמין אותך לבדיקה אפקטיבית של סטאטוס ניצול ההטבות שלך ברשויות המס עד היום ומיקסום ההטבות והזכאויות שלך. וכן, טיפול בהחזרי עודפי מס ששולמו.

זה הזמן לתאם פגישה אישית ללא התחייבות. לקבל בחזרה את הכספים ששולמו מעבר לנדרש וליהנות מתכנון מס עתידי.

משרד רו"ח שלמה רייטר נכלל במאגר רואי חשבון מומחים מטעם בתי המשפט בישראל.

התקשרו עכשיו לתיאום לטלפון 077-6144444

לפגישת ייעוץ חינם
השאירו פרטים או צרו קשר 077-6144444


לפגישת ייעוץ חינם >>