TODO supply a title
 ראיית חשבון >

החזרי מס- הפחד

סעיף 34 לפקודת מס הכנסה מעניק "מתנה" לכל תושב ישראל בדמות 2 נקודות זיכוי כל שנה.

נכון ל-2010, כל נקודת זיכוי שווה 2,460 ₪ ולפיכך ערך ה"מתנה" לפי סעיף זה 4,920 ₪.

סעיף 36 לפקודה מגדיל את ערך ה"מתנה" ב- 615 ₪ נוספים (רבע נקודת זיכוי) בגין נסיעה למקום העבודה/ העיסוק.סעיף 36א מוסיף ומגדיל את ערך ה"מתנה" לנשים בלבד ב-1,230 ₪ נוספים (חצי נקודת זיכוי).

אינני מכיר אדם תושב ישראל שלא ניצל עד תום "מתנות" אלו.

איש לא פחד כי ברגע שיבקש לממש מתנות אלו, יאונה לו רע ע"י עובדי מס הכנסה.

וראה זה פלא, רבים הם האנשים המפחדים לממש "מתנות" אחרות שהוענקו להם כחוק ע"י אותה פקודת מס הכנסה, כפי שיפורט בהמשך. כמו כן, רבים הם האנשים שפשוט לא יודעים כי מגיעות להם ה"מתנות" ולכן לא מבקשים לממשם.

עפ"י החוק, בד"כ שכיר שלא מימש "מתנות" אלו יכול להגיש בקשה למימושן עד 6 שנות מס אחורה ועצמאי יוכל בד"כ לעשות כן עד 4 שנות מס אחורה.

פעמים רבות מדובר בסכומים לא מבוטלים של עשרות אלפי שקלים לאיש שפשוט "נתרמו" מפחד או שלא מדעת לאוצר המדינה בכך שלא ביקשו לממשם.

טוב יעשה כל אדם אם יבדוק באמצעות איש מקצוע כי מימש את כל ה"מתנות" שהוענקו לו כחוק.

הרשימה הבאה תכלול דוגמאות נוספות ל"מתנות" המוענקות כחוק ע"י סעיפים שונים בפקודת מס הכנסה, אולם קיימים סעיפים רבים נוספים שלא נכללו בדוגמאות אלו.

1. סעיף 40א מעניק נקודת זיכוי לגרוש שנשא אישה אחרת והוא משלם מזונות לאשתו הקודמת.

2. סעיף 40(ב')(2) מעניק נקודת זיכוי לגרוש המשלם מזונות לילדיו.

3. סעיף 39א מעניק לחייל משוחרר ששירת שירות סדיר של 23 חודשים לפחות, 2 נקודות זיכוי במשך 3 שנים מתום שחרורו.

4. סעיף 40ג מעניק נקודת זיכוי למי שסיים ללמוד וזכאי לתואר אקדמי ראשון למשך התקופה שזהה לתקופת לימודיו, אולם לא יותר מ- 3 שנים.

5. סעיף 35 מעניק 3 נקודות זיכוי לעולה חדש בשנה הראשונה לעלייתו, 2.5 נקודות בשנה השניה, 2 נקודות בשנה השלישית, נקודה אחת בשנה הרביעית.

6. סעיף 46 מעניק זיכוי ממס בגובה 35% מתרומות שנתרמו לגופים שהוכרו ע"י שלטונות המס (מינימום תרומה של 380 ₪ בשנה).

7. סעיף 44 מענק זיכוי ממס בעד הוצאות החזקת ילד או בן זוג או הורה במוסד (בכפוף לתנאים).

8. סעיף 45 מעניק 2 נקודות זיכוי בעד ילד בעל צרכים מיוחדים או אם נזקק לחינוך מיוחד וכד'.

9. סעיפים 45א ו-47 מעניקים זיכוי וניכוי ממס בהפקדות לקופות גמל, ביטוחי חיים וכד'.

10. סעיף 11 מקנה זיכוי ממס לתושבי יישובים מסויימים.

11. סעיף 10 מקנה הטבת מס לעובדים במשמרות במפעלי תעשייה (בכפוף לתנאים).

12. מי שעבד רק חלק מהשנה או מי שהחליף מקום עבודה ייתכן וזכאי להחזר מס עקב חישוב מס מוטעה.

13. מי שעבד בחו"ל אצל מעסיק ישראלי זכאי לניכוי הוצאות מסויימות וכפועל מכך להחזר מס.

14. מי שקיבל הפרשי שכר, מענקים, פידיון ימי חופש, פיצויים וכד' יכול לחסוך הרבה כסף באמצעות פריסת תקבולים אלו על פני מספר שנים.

15. הוצאות מוכרות- גם שכירים זכאים להכרה בהוצאות מסויימות ובכך להקטין את נטל המס: ספרות מקצועית, השתלמות מקצועית, תשלומי חבר לאיגודים מקצועיים (לשכת עו"ד, מועצת רו"ח וכד'), הוצאות הכרוכות בהגשת דו"חות שנתיים ועוד ועוד.

מאמר זה נועד להעשרת המשתמש/ת ואינו מהווה בשום צורה ייעוץ חשבונאי או מקצועי מכל מין וסוג שהוא, ומצריך בדיקה נוספת וייעוץ אישי וספציפי.

אודותינו:


 

רו”ח שלמה רייטר, בעל ניסיון של יותר מ-30 שנה כיזם, כבעלים וכמנהל של עסקים בתחומים מגוונים. משרד רו”ח שלמה רייטר מעניק ללקוחותיו שירותים מגוונים בתחום ראיית החשבון, ניהול חשבונות וייעוץ עיסקי וכלכלי.

המשרד, הממוקם ברחובה הראשי של העיר הרצליה, נותן מענה תפור אישית ומקיף לכל לקוח ולקוח עפ”י צרכיו. משרד רו”ח שלמה רייטר מחוייב במתן שירות מקצועי, אמין, עדכני ומדויק לכל לקוח ולקוח. חניה זמינה ללקוחות המשרד.