אובדן רווחים וכיצד ניתן להכניס סעיף זה לביטוח העסק?

חיינו מלאים בפעולות שגרתיות ונמשכות, אך לפעמים יש הפתעות בדמות מאורעות בלתי צפויים כמו שריפה, הצפה או פריצה, חס וחלילה. אם מדובר בעסק, הרי שבוודאי נפגע תפקודו השוטף בעקבות אירוע שכזה.

אובדן רווחים הוא הנזק העקיף שנגרם לעסק אשר נכנס לתקופת שיקום ועלול לאבד לקוחות. לכן חשוב להכניס סעיף זה לביטוח העסק שבעל העסק עושה.

רואה החשבון שלמה רייטר מכיר היטב את ההתמודדויות הללו מתוך היותו מנהל עסקים בתחומים שונים ובמסגרת עיסוקו בתביעות ביטוח, והוא משתף אותנו בכמה נקודות שחשוב לא לפספס.

פירוט הנזקים

אם נחשוב קצת קדימה, כשעסק ניזוק יש לכך השפעה רחבת היקף. קודם כל, רמת ההכנסות תקטן בצורה משמעותית או תתבטל לגמרי, היות ולא יהיו את אותם האמצעים לקיים את העסק.

כמו כן, לקוחות שהיו נוהגים לרכוש מהעסק את מוצריו יתחילו לחפש עסקים אחרים שיוכלו לשרתם ולרוב לא ימתינו עד לסיום השיקום.

במידה ופס יצור מסויים נפגע, בעלי העסק לעיתים יבחרו להפנות את ייצור המוצרים לגורמים חיצוניים כדי לעמוד בהתחייבויות ללקוחות. כל אלה יסתכמו בהוצאות רבות. חברות הביטוח מודעות לכך ומשווקות היום פוליסה שנקראת פוליסת אבדן רווחים.

פוליסת אובדן רווחים

כל הסיכונים שתוארו לעיל נכנסים לפוליסת הביטוח. למעשה, חברות הביטוח נותנות מענה למצבים אלו בכיסוי אובדן הרווח של העסק לאורך כל תקופת השיקום ואף לאחר מכן.

הרווח של החברה הוא ההפרש בין ההכנסה שיש לחברה ממכירת מוצריה לבין עלותם. ביטוח מפני אובדן רווחים נכנס תחת ענף הביטוח שנקרא ביטוח הרכוש. הפוליסה נועדה לפצות את המבוטח על אובדן של אותו רווח שנגרם עקב האירוע, אשר צמצם את היקף המכירות וייתכן והגדיל את הוצאות התפעול

רואה חשבון בתמונה

פוליסת אבדן רווחים היא פוליסה חשובה מאוד, היות והיא אינה מתייחסת רק לנזק הישיר שנגרם לעסק אלא רואה השלכות רחבות יותר. רואה חשבון שבוחר לעסוק בתחום זה ולסייע לעסק לקחת החלטות נבונות, לרוב ימליץ לבטח את העסק בפוליסה זו.

על מנת שהמנהל, צוותו, והעסק כולו, יוכלו לשוב לעבודה מלאה מהר ככל האפשר לאחר קרות הנזק, יש לראות את הנולד ולתת המלצה נכונה מבעוד מועד.

לפגישת ייעוץ חינם
השאירו פרטים או צרו קשר 077-6144444


לפגישת ייעוץ חינם >>